lego Dom opieki dla osób starszych Nestor
Prywatny Dom Seniora

WAŻNE INFORMACJE

Cena z rehabilitacją: od 15 000,00 zł / 4 tygodnie

Nie pobieramy opłat za odpisy i kopię dokumentacji medycznych.

Opłata za przechowywanie zwłok po 24 h wynosi 100 zł netto – w/g cennika chłodni

RZECZNIK PRAW PACJENTA:
tel. 800 190 590

Bezpieczny Dom Opieki
NESTOR
Ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny
ul. Bobrowiecka 9
00-728 Warszawa

bezpiecznydomopieki@gmail.com