PROGRAM DLA OSÓB PO COVID-19 Z OPIEKĄ 24H

Program rehabilitacji leczniczej skierowany jest do osób, które przeszły chorobę COVID-19. Celem terapii jest wyeliminowanie najczęstszych „pocovidowych” powikłań, związanych z ogólnym osłabieniem organizmu i zmniejszoną wydolnością oddechową. Program skupia się na poprawie czynności wentylacyjnej płuc, zwiększeniu tolerancji wysiłkowej oraz poprawie ogólnej sprawności fizycznej.

Nasz wyspecjalizowany zespół zapewni sprawny powrót do formy i pomoże w pokonaniu skutków choroby.

Program rehabilitacji leczniczej przeznaczony jest dla wszystkich osób, które przeszły COVID-19, a obecnie zmagają się z takimi objawami jak: obniżona kondycja fizyczna, długotrwałe poczucie zmęczenia, słaba wydolność krążeniowa, atrofia mięśni, ból mięśni i stawów, ból klatki piersiowej, ból głowy, dyskomfort w czasie oddychania, duszności.

 

REHABILITACJA PO COVID-19- TURNUSY REHABILITACYJNE

 

– konsultacja fizjoterapeutyczna plus stały monitoring postępów przez dedykowanego fizjoterapeutę

– testy wysiłkowe

– ocena wydolności oddechowej

– nauka świadomego oddychania

-EKG

-testy funkcjonalne

-Spirometria

– 40 minut indywidualnej terapii z fizjoterapeutą dziennie:

Cel: Poprawić kondycję, złagodzić duszności, wzmocnić siłę mięśni, usprawnić równowagę i

koordynację ruchową.

– zaopatrzenie w wymagany sprzęt ortopedyczny z naszej strony

 

 

 

PROGRAM FIZJOTERAPII DLA OSÓB PO PRZEBYCIU COVID-19

Program rehabilitacji leczniczej skierowany jest do osób, które przeszły chorobę COVID-19. Celem terapii jest wyeliminowanie najczęstszych „pocovidowych” powikłań, związanych z ogólnym osłabieniem organizmu i zmniejszoną wydolnością oddechową. Program skupia się na poprawie czynności wentylacyjnej płuc, zwiększeniu tolerancji wysiłkowej oraz poprawie ogólnej sprawności fizycznej. Nasz wyspecjalizowany zespół zapewni sprawny powrót do formy i pomoże w pokonaniu skutków choroby
CEL REHABILITACJI

Cel główny programu:

wspomaganie pełnego powrotu do zdrowia i aktywności (w tym zawodowej) osób po przebyciu COVID-19.

Cele szczegółowe programu:

1)   poprawa tolerancji wysiłku fizycznego;

2)   zmniejszenie natężenia objawów związanych z przebyciem COVID-19;

3)    edukacja „ozdrowieńców” w zakresie samodzielnego radzenia sobie z objawami  związanymi z przebyciem COVID-19.

WARUNKI KWALFIKACJIKonsultację fizjoterapeutyczną wyznacza się nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania pozytywnego wyniku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
PROGRAM REHABILITACJI

1)  kinezyterapia ze szczególnym uwzględnieniem treningu wytrzymałościowego, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń efektywnego kaszlu, ćwiczeń ogólnousprawniających, ćwiczeń na wolnym powietrzu;

2) opukiwanie i oklepywanie klatki piersiowej, drenaże ułożeniowe;

3) badanie spirometryczne;

4) terenoterapia, treningi marszowe;

5) masaż – wg indywidualnych wskazań;

6) fizykoterapia – wg indywidualnych wskazań;

OFERUJEMY

1)  zapewnienie codziennego (w dniach wykonywania zabiegów) dostępu do lekarza w celu:

a) ustalenia i bieżącego korygowania programu leczenia,

b) interwencji lekarskich,

2) badanie lekarskie – co najmniej:

a) wstępne, w pierwszej dobie po przyjęciu,

b) cotygodniowe kontrolne,

c) końcowe, w ciągu 24 godzin przed wypisem;

3) całodobową opiekę pielęgniarską – dyżur pielęgniarski na oddziale;

4) całodobową ogólną opiekę wykwalifikowanych opiekunów medycznych;

5) zakwaterowanie w komfortowym pokoju 1-osobowym z łazienką;

6) pełne wyżywienie (5 posiłków dziennie), z uwzględnieniem diety pacjenta;

7) wstępną konsultację lekarską, pielęgniarską, fizjoterapeutyczną;

8) indywidualnie dobrane zabiegi rehabilitacyjne w zależności od potrzeb zdrowotnych;

9) badanie spirometryczne;

10)  co najmniej 4 zabiegi fizjoterapeutyczne;

11)  zaopatrzenie w wymagany sprzęt ortopedyczny;

12)  serwis sprzątający.

ORGANIZACJA I WYPOSAŻENIE

1) stanowisko do tlenoterapii (butla lub koncentrator lub z centralnej tlenowni);

2) pulsoksymetr:

3) zestaw R, defibrylator;

4) instalacja przywoławcza w każdym pomieszczeniu (w pokojach i łazienkach);

5) pracownia spirometryczna;

6) nebulizator;

7) inhalator ultradźwiękowy;

8) stół drenażowy;

9) system do treningów monitorowanych;

10)  wyposażenie w sprzęt do treningów interwałowych;

11)  sprzęt ortopedyczny;

OCENA STANU ZDROWIA I MONITOROWANIE LECZENIA

1) test wysiłkowy na początku i na końcu z oceną tolerancji wysiłkowej;

2) ocena nasilenia duszności na początku i na końcu leczenia;

3) spirometryczna ocena czynnościowa układu oddechowego na początku i na końcu leczenia;

4) ocena stanu odżywienia na początku i na końcu leczenia;

5) ocena funkcjonalna na początku i na końcu leczenia.

CZAS TRWANIA

1)  Czas trwania rehabilitacji COVID-19 wynosi  od 2 do 6 tygodni, przy czym rozpoczęcie rehabilitacji COVID-19 następuje w terminie nie późniejszym niż w okresie 12 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19;

2)  40 minut indywidualnej terapii z fizjoterapeutą dziennie;

CENAod 2 500,00 zł/tydzień

Ostateczna cena uwarunkowana jest indywidualną wyceną wg. aktualnego stanu zdrowia Pacjenta i zaleceń lekarskich.

Wykaz procedur ICD-9

Procedury podstawowe:

93.1202 Ćwiczenia czynne wolne

93.13 Usprawnianie czynne z oporem

93.1909 Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne

93.3601 Trening interwałowy na bieżni lub cykloergometrze rowerowym

93.3602 Trening ciągły na bieżni lub cykloergometrze rowerowym

93.18 Usprawnianie układu oddechowego

93.1812 Czynne ćwiczenia oddechowe

93.1813 Ćwiczenia oddechowe czynne z oporem

93.1814 Nauka kaszlu i odkrztuszania

 

Procedury dodatkowe

93.3603 Trening stacyjny

93.3604 Trening marszowy

93.1901 Ćwiczenia równoważne

93.1904 Ćwiczenia samoobsługi

93.3605 Trening marszowy z przyborami

93.3606 Inne ćwiczenia przywracające wydolność układu sercowo-naczyniowego

 

Procedury podstawowe: 

93.1901 Ćwiczenia równoważne

93.1202 Ćwiczenia czynne wolne

93.13 Usprawnianie czynne z oporem

93.1904 Ćwiczenia samoobsługi

93.1909 Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne

93.3807 Metody neurofizjologiczne – Metoda NDT Bobath

93.3808 Metody neurofizjologiczne – PNF

93.18 Usprawnianie układu oddechowego

93.1812 Czynne ćwiczenia oddechowe

93.1813 Ćwiczenia oddechowe czynne z oporem

93.1814 nauka kaszlu i odkrztuszania

      

 

Procedury dodatkowe:

93.22 Reedukacja chodu

93.3606 Inne ćwiczenia przywracające wydolność układu sercowo-naczyniowego

 

Źródło:  Zarządzenie Prezesa NFZ

              https://znajdzfizjoterapeute.pl/blog/informator-covid